Sandet synger - en udstilling om Marokko
på Godsbanen Århus 2018

En rejsefortælling fra Marokko i jordens og sandets farver. Med tegn, mønstre og byporte skildres stemningen af en fremmedartet kultur, en sansning af tingenes stoflighed.

Rejsen der berettes om i de 11 store værker begynder og ender i Marrakech, oprindeligt en karavaneby hvor ørkenens folk handlede, og dermed porten til ørkenen. Herfra gik rejsen over Atlasbjergene videre ud i ørkenlandskaberne ved filmbyen Ouarssazate, Zagora, Ifris oaser og Tinghirs dybe kløfter. Videre til Fez, og mit første møde med denne helt anderledes by, omgivet af grønne marker og runde bjerge. Byen kaldes for landets spirituelle hovedstad, hvor Marrakech er blevet den kulturelle scene hvor alt kan ske og gør det.

Som titlen antyder er ørkensandet gennemgående som metafor for det som jorden er gjort af: sand, sten og bjerge. Selv husene i bjergene og ørkenen er som vokset op af jordens materialer.
Gult, goldt og tørt sand skabt af den brændende sol og varmen.
De uendelige sandklitter kan ligesom havet nære sjælen.

Listen to the sand - a travel narrative from Morocco.

The journey reported in the 11 works begins and ends in Marrakech, the gate of the desert. From here across the Atlas Mountains into the desert landscapes to Ouarssazate, Zagora, Ifris oases and Tinghir's deep canyons. Further on to Fez, considered to be the country's spiritual capital, whereas Marrakech has become the cultural scene where everything can happen and probably will.
The desert sand is continous as a metaphor for what the earth is made of, even the houses of the desert and mountains seems to grow out of the ground. Yellow, barren and dry sand created by the burning sun. The endless sand dunes can, like the sea, nourish the soul.

Sandets mønstre
Honningfarvet sand
Fyger henover gamle mure og jerngitre
Løber som vand og lægger sig som dyner allevegne
Men du kan ikke nå at se det
vinden har allerede flyttet det


The patterns of the sand
Honey colored sand
drifts over old walls and iron grids
Running like water and laying down like dunes everywhere
But you can't see it
the wind has already moved it

Stacks Image 864
Sandets mønstre, 2018
200x150 cm,
olie på lærred
Tepause i forladt hus ved Tinghir
Tegn på liv
i det tomme og golde rum
Rå vægge uden vinduer
Føler mig som en fange i mørket
Bønderne fra oasen brygger te her
og holder pause fra solens dræbende lys


Tea break in an abandoned house at Tinghir
Signs of life
  in the empty and barren space
Raw walls without windows
I feel like a prisoner in the dark
But the farmers of the oasis brew tea here
and pauses from the deadly light of the sun


Stacks Image 766
Tepause i forladt hus ved Tinghir, 2018
140 x 140 cm,
Olie på lærred

En dør i Ouarzazat/ørken-og filmby
Huset krakelerer
Indgangen er dyb, døren er smal
Her går man ikke bare ind
Et hus i jordens farver
Et hjem i ørkenen
Men hvor er husets ejer
Måske statist i en Hollywoodfilm om den tabte tid
Drømme holdes i live her


A door in Ouarzazat / desert and film city
  The house is cracking
The entrance is deep, the door is narrow
You don't just go in here
A house in the colors of the earth
A home in the desert
But where is the owner of the house
Maybe a statist in a Hollywood movie
about lost time
Dreams are kept alive here


Stacks Image 754
En dør i Ouarssazat, ørken-og filmby, 2018
140 x 140 cm,
Olie på lærred

Aftenstemning på Djema-el Fna
På byens torv om aftenen 
tropper hundrede køkkener op på hjul
indhyllet i damp fra taginekrukkerne
til lyden af inciterende trommer
dansere og historiefortællere
gøgler og tiggere
berbersang og slangetæmmere
den samme forestilling hver aften
kun de pågående tjenere med viftende menukort
 bryder magien 
eller forstærker den


Evening atmosphere at Djema-el Fna
In the town square after sunset
a hundred kitchens flock up on wheels
with steamy tagine jars
to the sound of inciting drums
dancers and storytellers
showmen and beggars
berber song and snake charmers
the same performance every night
only the pushy waiters waving their menu cards
breaks the magic
or reinforce it


Stacks Image 816
Aftenstemning på Djema el- Fna, 2018
140 x 140 cm,
Olie på lærred

Koutoubia. Moskéen i Marrakech
Byens vartegn i sansernes by
 omgivet af sneklædte bjerge
 En by af farver og forfald, dufte og stank, musik og larm
 skøn og grusom på en og samme tid 
som bjergtaget tilskuer
 længes jeg mod de kølige højder
og ørkenens stilhed
jeg kommer kun her for at drømme mig væk

Koutoubia. The mosque in Marrakech
The landmark of the city of the senses
surrounded by snow-capped mountains
A city of colors and decay, scents and odors, music and noise
beautiful and cruel at one and the same time
As a spellbound spectator I long
for the cool mountain heights
and the silence of the desert
I only come here to dream myself away


Stacks Image 789
Koutoubia. Moskéen i Marrakesh, 2018
140 x 140 cm,
Olie på lærred
Den blå port i Fez
En slidt hvidgul by berømt for den udsmykkede blå port
Bab Boujelhoud
Og verdens ældste universitet
Al Karaouine
Endda grundlagt af en kvinde
Med de klargrønne tegltage får byens ensartethed et løft
Ovenover byen er runde grønne bjerge
Jeg savner sydens røde og tørre jord


The Blue Gate of Fez
A worn white-yellow city famous for the ornate blue gate
Bab Boujelhoud
And the world's oldest university
Al Karaouine
Even founded by a woman
With the shiny green roof tiles the uniformity of the city gets a boost
Above the town are round green mountains
I miss the red and dry soil of the south


Stacks Image 837
Den blå port i Fez, Bab Boujeloud, 2018
140 x 140 cm,
Olie på lærred
“Skønhed er Sjælens skønhed/
La beauté est la beauté de l’ame”

Håndens bevægelse i rummet på papiret
En krum og en lige
Fra højre mod venstre
Som at vende tingene på hovedet
Kender ikke indholdet
La beaute - Tegnet for skønhed
Gentagelsen skaber et mønster


"Beauty is the beauty of the Soul /
La beauté est la beauté de l’ame
The movement of the hand in space on the paper
One curves and one straight
From right to left
Like turning things upside down
Don't know the content
La beaute - The sign of beauty
The repetition creates a pattern


Stacks Image 839
“La beauté est la beauté de l’ame, 2018
Skønhed er Sjælens skønhed”
(citat: ,Mohamed Bannour, marokkansk billedkunstner fra ørkenbyen Zagora)
140x140cm
Olie på lærred

Al Futun - forførelsen
(Parafrase/ Kalligrafi af Mohamed Idali)

En kalligrafimester med farvesans
Sart okker overfor den blide blå
Store klare strøg
Ingen tvivl, ingen usikkerhed
Ren komposition, ren forførelse
hvem er det mærkelige væsen i midten


Al Futun - the seduction
(Paraphrase / Calligraphy by Mohamed Idali)
A calligraphy master with a sense of color
Delicate ochre contrary to the soft blue
Big clear strokes
No doubt, no uncertainty
Pure composition, pure seduction
who is the odd being in the middle


Stacks Image 768
Al Futun - Forførelsen, 2018
Parafrase, kalligrafi af Mohamed Idali
140x140cm,
Olie på lærred

Kornsække foran murmaleri i Taghazout
Hyldest til en ukendt kunstner
Måske en ung surfer der venter på bølgen
- jeg venter på den lægger sig
En gammel fiskerlandsby på kanten af havet
Vilde uendelige strande
Lyset blænder og farverne er stærke
jeg søger ly i mørket


Cereal bags in front of mural in Taghazout
Tribute to an unknown artist
Maybe a young surfer waiting for the wave
- I'm waiting for it to settle
An old fishing village on the edge of the sea
Wild endless beaches
  The light dazzles and the colors are bright
I seek shelter in the dark


Stacks Image 856
Kornsække foran murmaleri i Taghazout, 2018
Parafrase over ukendt kunstner
200 x 150 cm,
Olie på lærred

Musikfestival i Fez
Hvert år bliver byen kulisse
for alverdens hellige musik
Musik for fred
blandt mennesker og religioner
I den indigoblå nat
opfører vi et ubetydeligt teater
I vores små verdener


Music Festival in Fez
Every year, the city becomes a scene
  for the sacred music of the world
Music for peace
  between people and religions
In the indigo blue night
  we are performimg a trivial spectacle
In our small worlds


Stacks Image 852
Musikfestival i Fez, 2018
200 x 150 cm,
Olie på lærred


Blomstrende mandeltræ i Ifri
Små sejlivede træer i blomst
Forår i bjergene
Hvid mod sort
Den grønne farve findes men jeg ser den ikke
ser kun de røde bjerge og det solgule lys


Flowering almond tree in Ifri
Small tough trees blooming
Spring in the mountains
White against black
  The green color exists but I don't see it
I only see the red mountains and the yellow light


Stacks Image 822
Blomstrende mandeltræ i Ifri, 2018
140 x 140 cm,
Olie på lærred